Home I Nae sluby


Nae sluby

Kadému klientovi a zakázce se v?nujeme individuáln?:

 • poradíme Vám p?i stanovení aktuální trní ceny pro prodej ( pronájem ) nemovitosti

 • po?ídíme fotodokumentaci a videoprohlídku Vaší nemovitosti

 • profesionáln? zpracujeme nabídku, kterou následné po odsouhlasení klientem uve?ejníme na internetových serverech, v tišt?né inzerci, na našem webu, - prezentace Vaší nemovitosti – letáky, bannery, …

 • Vdy vyuíváme aktualizované databáze poptávajících klient?

 • Pravideln? klienta informujeme o stavu prodeje ?i pronájmu nemovitostí

 • 100% právní servis – (úschova financí u advokátní kancelá?e (notá?e), sepis smluv, právní poradenství v pr?b?hu prodeje / pronájmu,

 • šet?íme Váš ?as – nikam nemusíte – vše vy?ídíme za Váš – daňové p?iznání, p?episy energií, znalecké posudky, …

 • vyhotovíme znalecký posudek pro d?dické ?ízení

 • prov??íme právní stav nemovitosti a p?ípadn? pom?eme s odstran?ním p?ípadných právních vad (odstran?ní v?cných b?emen, zástav, ?ešení zadluení ?i exekucí) v sou?innosti s vlastní advokátní kancelá?í s dlouholetou praxí

 • pom?eme s financováním a vy?ízením hypotéky

 • naše sluby pro Vás zdarma

 

Dále Vám pom?eme díky našim spolupracujícím firmám:

 • se st?hováním

 • s p?ípadnou rekonstrukci Vaší koupené nemovitosti

 • s vyklizením

 • atd…

Máte dotaz?

Nevíte si rady?
Potřebujete poradit s prodejem, pronájmem či koupí?

tel: +420 606 881 662
email: info@tolereal.cz

Vážený návštěvníku, tato stránka používá soubory cookies. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním těchto souborů.